blog image

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma uzyskała dotację na realizację projektu pn.
„Nowa oferta form do produkcji szczelnych opakowań polipropylenowych przeznaczonych do procesów pasteryzacji i sterylizacji”

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji opracowanie innowacyjnego wyrobu- w postaci formy do produkcji szczelnych opakowań polipropylenowych, które z powodzeniem będą mogły zostać poddane procesom pasteryzacji i sterylizacji.

Planowane efekty: Dzięki realizacji inwestycji Spółka planuje poszerzyć działalność o nową ofertę - formę do produkcji szczelnych opakowań polipropylenowych przeznaczonych do procesów pasteryzacji i sterylizacji.

Koszalin, dnia 30.09.2020

blog image

Projekt realizowany w ramach poddziałania 1.1.1 - Szybka Ścieżka:

PHU KONTAKT Rafał Gryglicki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie urządzenia do cięcia folii polipropylenowej wykorzystujące zjawisko zimnej ablacji”.

Celem projektu jest przemysłowe wykorzystanie zjawiska zimnej ablacji do cięcia folii polipropylenowych. Planowane efekty: Efektem projektu jest prototyp maszyny do cięcia folii z wykorzystaniem powyższego zjawiska. Będzie to alternatywna dla wykorzystania mechanicznych procesów ciecia za pomocą wykrojników. Pozwoli to na poprawę jakości krawędzi cięcia, wyeliminowanie wykrojników, zmniejszy odpadowość poprzez krótszy rozruch i możliwość większego zagęszczenia użytków na danej powierzchni.

Wartość projektu: 1 300 725,00 PLN
Wkład z Funduszy Europejskich: 887 654,50 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka (Poddziałanie 1.1.1).

Projekt realizowany w ramach poddziałania 2.3.2 - Bon na Innowacje:

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma uzyskała dotację na realizację projektu pn. „Opracowanie konstrukcji nowej generacji formy dla produkcji szczelnych opakowań polipropylenowych przeznaczonych do procesów pasteryzacji i sterylizacji”

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego wyrobu - w postaci formy do produkcji szczelnych opakowań polipropylenowych, które z powodzeniem będą mogły zostać poddane procesom pasteryzacji i sterylizacji.

Planowane efekty: Dzięki realizacji inwestycji – tj. opracowaniu w ramach usługi zewnętrznej nowej generacji wyrobu planuje się wdrożyć do produkcji i wprowadzić na rynek ulepszony produkt - formę do produkcji szczelnych opakowań polipropylenowych przeznaczonych do procesów pasteryzacji i sterylizacji.

Wartość projektu: 473 550.00 PLN
Wkład z Funduszy Europejskich: 327 250.00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka (Poddziałanie 1.1.1).

ZAPYTANIA OFERTOWE